Rezbár Šimík

Select Your language:
SK
UK
DE
Referencie

Práce v okolí

Prečín

Bodiná

Podvážie

Jasenica

Stupné

Brvnište

Brvnište

Upohlav

Prosné

Plevník

Predmier

Hrabové

Jablonové

Svederník-Marček

Pružina

Dohňany

- kostol: krstiteľnica

- kostol: obetný stôl

- kostol: liturgické, krížová cesta, pieta, sochy, reliéfy

- kostol: obetný stôl, ambona

- kaplnka: 2 sochy 1m vysoké

- kostol: sochy, pieta, krížová cesta

- dom smútku: reliéf

- dom smútku: reliéf

- kaplnka: reliéf

- kostol: liturgické, krížová cesta

- kostol: liturgické, sedesy

- kostol: liturgické, reliéf

- kostol: krížová cesta, bočný oltár, socha

- kaplnka: oltár

- kostol: oltár a kazateľnica - reštaurovanie

- kostol: liturgické - nové, oprava dverí - reštaurovanie

 

Práce po Slovensku

Sever Slovenska

Dlhé Pole

Makov

Lutiše

STARÁ BYSTRICA

Vysoká nad Kysucou

Kelčov

Strečno

- kostol: liturgické, rám na obraz

- kostol: komplet liturgické

- kostol: liturgické, krížová cesta, bočný oltár – nový, hl. oltár - reštaurovanie

- kostol: liturgické

- kostol: liturgické, sedesy, spovedelnica, dvere - reštaurovanie

- kostol: liturgické

- kostol: reliéf - ,,Matka ustavičnej pomoci,,

 

Stred Slovenska

Nová Bašta

Tachty

Mláky Bzová

Mláky

Nováky

Vígľaš

Buzitka

Poltár

Farnosť Breznička - Kalinovo

Boľkovce

Veľká Ves

Vidiná

- kostol: liturgické

- kostol: liturgické, bočné oltáre, krížová cesta, socha, reliéfy, betlehem

-  kostol:krížová cesta

-  kostol: bohostánok, ornamenty, korpus Krista

- kostol: dvere, komplet liturgické

- kostol: krížová cesta

- kostol: liturgické, reliéf, krížová cesta

- kostol: socha, krížová cesta

- kostol: liturgické, sochy, bočný oltár

- kostol: reliéf, krížová cesta

- kostol: socha, oltár

- kostol: oltár

 

Juh Slovenska

Piešťany - Kocurice

Fara V Preseľanoch

Solčany

Ludanice

Malženice

Žlkovce

Ratkovce

Trnava

Trnava

Modranka

Nitra

Nitra

Nitra

Alžbetin Dvor

- kostol: socha

- kostol: liturgické, bočné oltáre, krížová cesta, socha, reliéfy, betlehem

- kostol: liturgické, oltár, lavice

- kostol: komplet liturgické

- kostol: liturgické, oltár, zábradlie na chór

- kostol: oltár, liturgické, reliéfy

- kostol: liturgické, oltár – reštaurovanie

- kláštor sestier Premonštrantiek, kapitulská ul. – kaplnka: liturgické, krížová cesta

- kláštor bratov Františkárov, františkánska ul.1 – kostol sv. Jakuba: liturgické

- kostol: komplet liturgické, hl. kríž, podstavce pod sochy, Anjeli – sochy

- Dolný kostol, farská 18 ul. – kostol navštívenia Panny Márie: spovedelnice - reštaurovanie

- sestry Premonštrátky, nám. Jána Pavla II č.7 – kaplnka na hrade Nitra: liturgické

- zákristie – reštaurovanie mobiliára, hradná katedrála sv. Emeráma – hrad

- kostol: reliéfy